Καταστατικό

Ακολουθεί το εγκεκριμένο καταστατικό του Ναυτικού Ομίλου Μύτικα-Αλυζίας (Ν.Ο.Μ.Α). Το σωματείο μας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 394/2010 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και εγγράφηκε στην σελίδα 323 του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων, τόμος 2ος. 

Καταστατικό Ναυτικού Ομίλου Μύτικα-Αλυζίας (Ν.Ο.Μ.Α).