Οικονομικά

Στα πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών του Ομίλου, αναρτώνται όλα τα οικονομικά στοιχεία του, ώστε ο καθένας να μπορεί να βλέπει και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την οικονομική κατάσταση και την διαχείριση των χρημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα αρχεία του ισολογισμού είναι ελεύθερα για κατέβασμα τοπικά σε οποιονδήποτε υπολογιστή ώστε όποιος θέλει να μπορεί να γνωρίζει και να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα οικονομικά του πεπραγμένα.
Δείτε εδώ το αρχείο excel του ισολογισμού.