Χορηγοί

Ένας από τους οικονομικούς πόρους του Ομίλου, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 3, στην παράγραφο γ) του καταστατικού, είναι και οι χορηγίες. Το αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει σύντομα θα αναζητήσει χορηγίες από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη περιοχή με αντάλλαγμα την διαφήμισή τους μέσα από τις εκδηλώσεις του Ομίλου (σε πανό, σημαίες, πλακάτ) αλλά και με αναφορά της επωνυμίας-χορηγίας τους στη συγκεκριμένη θέση στο Blog του Ομίλου.