Έγγραφα


Αίτηση μέλους Ναυτικού Ομίλου Μύτικα-Αλυζίας (Ν.Ο.Μ.Α).Βεβαίωση-Δήλωση αμοιβής από Ναυτικό Όμιλου Μύτικα-Αλυζίας (Ν.Ο.Μ.Α).


Δήλωση δωρεάς προς Ναυτικό Όμίλο Μύτικα-Αλυζίας (Ν.Ο.Μ.Α).